תקנון שימוש באתר 
תקנון שימוש באתר 

מבוא

תקנון האתר Marin Photography, ברוכים הבאים לאתר של Marin Photography ("האתר") בכתובת www.marinkoifman.com, אתר תדמית לצילום, ומתן שרות לרכישת סדנאות צילום ("שירות").

1. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

2. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3. האתר שומר על זכותו לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים המתפרסמים בו, היצע המוצרים ו/או השירותים, מרכיביהם ושמותיהם בהתאם לשיקול דעתו המוחלט.

4. עצם רכישת השירות באתר תהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין האתר/ו מי מטעמו.

 

רכישה

1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של השירות באמצעות האינטרנט.
2. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
3. מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ

4. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, באופן זמני או קבוע, את הפעילות בו, ולמשתמשים לא תהיה 
    כל טענה כלפי האתר בקשר לאמור. האתר רשאי בכל עת לשנות את מבנהו, מראהו, אופיו, זמינות השירותים ו/או התנאים המוצעים בו ללא
    צורך להודיע מראש למשתמשים, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתר בקשר לאמור.

 

 

ביטול העסקה, החזרת המוצרים ו/או השירותים

1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, 

    לפי נוסחם המלא כפי שמתפרסם ב- "רשומות" שמהווה את הנוסח התקף והמחייב את הצדדים, ועל הרוכש לעיין בו.

2. בכפוף לאמור לעיל, לאחר שהתוכן סופק ללקוח, לא יהא הלקוח זכאי לביטול העסקה והחזר כספי בגינו.

3. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. 

4. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את התשלום בהתאם לתנאי התשלום שבוצעו.

5. ביטול הזמנה לרכישת מוצר ו/או שירות ניתן לבטל את העסקה באמצעות דואר אלקטרוני: studio@marinkoifman.com או באמצעות 
   פנייה בטל: 054-5306712

6. ביטול עסקה יהיה בתוקף עד שבעה ימים לפני מועד הסדנה והלקוח יהא זכאי להחזר כספי בגינו, תוחזר לידי אותו משתמש התמורה 
    ששילם בגין השירות, ויגבו דמי ביטול בסך של 20% ממחיר השרות.

7. לא יינתן החזר כספי על ביטול של פחות משלושה ימים מיום הסדנה (72 שעות), נותן השרות רשאי ולפי שיקול דעתו לאפשר ללקוח הגעה      לסדנה במועד אחר ובתיאום מראש.
8. העברה לסדנה במועד החדש תתבצע באופן חד פעמי לסדנה במועד שנקבע, בהנחה והלקוח לא יגיע שנית לא יינתן החזר כספי מכל סיבה
    שהיא. 

9. במקרה של ביטול העסקה כאמור, לא יהיה הרוכש זכאי לפיצוי כלשהו בגין העסקה וביטולה, למעט החזר התשלום ששילם בגינה. הרוכש 

    מתחייב כי בכפוף לקבלת החזר התשלום כאמור, לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו מכל מין וסוג, 

    לרבות בגין אבדן רווח, רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

 

אחריות ושירות

1. התכנים המצויים באתר מוצגים מסופקים כפי שהם (AS IS) ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של האתר ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, והאתר אינו אחראי לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע.

2. האתר לא יהיה אחראי לתכנים (לרבות תוצאות ישירות ועקיפות שיגרמו לך ו/או לרכושך כתוצאה מהשימוש בהם או לאי יכולת השימוש בהם). התמונות המוצגות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות.

3. האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן שיפורסם על ידי המשתמשים באתר, ובכלל זה לדעות ו/או מסרים של המשתמש אשר מועלים על ידי משתמש כלשהוא לאתר (לרבות פרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבלוגים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר באתר). כמו כן, האתר לא יהיה אחראי לנזקים או לטענות בקשר להשתתפותך בפעילויות ובאירועים מחוץ לאתר אשר יוזמים משתמשים באתר.

4. פרסום תכני גולשים ו/או הצבת קישורים באתר על ידי החברה, לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכני גולשים ו/או קישורים כאמור. כל הסתמכות של המשתמש על כל תכני המשתמש ו/או קישורים המוצגים באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

אבטחת מידע ופרטיות

1. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת האתר, לרבות, גורמים עיונים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין או הנובעים מכוח עליון, לא יאה האתר אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמש, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד האתר.

2. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות, למעט לחברה הסולקת את העסקאות באתר, UPAY, לחברות כרטיסי אשראי לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר.

3. האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות המשתמש באתר, מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמש, מוצרים ו/או שירותים שרכש, מוצרים ו/או שירותים בהם הביע עניין, עמודים שצפה בהם, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב-קבצי קוקיז על מנת שזה ישמש את האתר בכניסותיו הבאות של המשתמש לאתר וכן יאפשר לאתר להציע למשתמש הצעות, מבצעים ופרסומים ממוקדים.
4. אישורו של תנאי תקנון, ועצם השימוש באתר המשתמש מתיר לחברה להשתיל קוקי על מחשבו, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ולעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה.  

5. באם המשתמש מבקש להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של האתר ומידע, ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליו.

 

קניין רוחני

1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות התמונות, מתכונים, עיצוב גרפי, זכויות יוצרים, זה הינן רכושה הבלעדי של של האתר ו/או מי מטעמו. לאתר זכויות קניין רוחני בין היתר בכל העמודים, התוכן והמידע המתפרסמים באתר, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים ו/או השירותים, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
2.  השימוש באתר אינו מקנה למשתמשים רישיון או זכות אחרת לעשות שימוש בקניין הרוחני של

האתר ו/או מי מטעמו ו/או של צד שלישי כלשהו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם האתר ו/מי מטעמו.

תכני גולשים באתר

3. כל מידע, הודעה, מלל, וכל תוכן אחר שיועלה ע"י משתמש ו/גולש כלשהוא לאתר לרבות בחלקי הבלוגים, במסגרת ולצורך הזמנת שירותים, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה אותו לא יהיה האתר אחראי לתוכן פרסומים אלו, והוא לא יישא בכל אחריות בנדון.

4. המשתמש מצהיר ומתחייב לא להעלות תוכן גולש שאינו בעל זכויות הקניין הרוחני בו, ובעצם פרסומו ו/או העלתו לאתר, המשתמש מצהיר, מתחייב ומאשר כי:

(א) הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בו

(ב) הוא מקנה לאתר רישיון שימוש לא בלעדי, ללא כל זכות לקבלת תמורה או תמלוגים, ושאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש בתוכן הגולש לפי שיקול דעתה במסגרת האתר (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, במסגרת השירותים המוצעים בו);

(ג) בשימוש האתר בתוכן הגולש (כולו או חלקו) בהתאם לאמור לעיל, לא יהיה משום פגיעה בהוראות חוק ו/או בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.

5. המשתמש יפצה וישפה את האתר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לאתר והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים לאתר ע"י המשתמש ו/או לשימוש של האתר בהם. 

6. המשתמש מבין שכל הפרסומים של תכני הגולשים שתפרסמים לרבות, ההמלצות, התגובות להן מתפרסמים על פי דעת המשתמשים בלבד והם עשויים להכיל תכנים שאינם מדויקים ו/או נכונים במלואם או בחלקם. מובהר כי האתר /או מי מטעמו לא יישא כלפיך ו/או כלפי כל מי מטעמך באחריות מכל סוג שהוא לתגובות משתמשים או לכל תוצאה שתיגרם לך ו/או לכל מי מטעמך בעקבות תגובות כאמור. 

7. האתר רשאי לבטל את הפרסום באתר תכני גולשים אשר מפרים, לדעתה, את תנאי השימוש (כולם או חלקם)

 ו/או כי לדעתה הם פוגעים ו/או עלולים לפגוע באתר או בצד שלישי כלשהוא, והיא רשאית למחוק תכני גולשים ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי אין בזכות המוקנית לאתר לפי סעיף זה כדי להטיל על האתר אחריות או חבות כלשהיא בקשר עם תכני גולשים. 

 

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בישראל.

© 2017 by Marin Koifman. All Rights Reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon

Tel-Aviv  |  Studio@marinkoifman.com  |  +972-54-5306-712